Hợp đồng góp vốn mua đất được sử dụng phổ biến nhất

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Hợp đồng góp vốn mua đất là mẫu văn bản rất quan trọng trong những thỏa thuận mua đất với sự tham gia của nhiều bên khác nhau. Để tránh những tranh chấp không đáng có vì thế mà nội dung của hợp đồng cần theo sát và đúng với những quy định của pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu mẫu hợp đồng được đề cập trong bài viết “Hợp đồng góp vốn mua đất được sử dụng phổ biến nhất” dưới đây nhé.

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN MUA ĐẤT THEO MẪU CỦA SỞ TƯ PHÁP CUNG CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

(V/v góp vốn kinh doanh mua bất động sản, đất đai)

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại…………………………………………………….

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch:………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………..ngày cấp……………Nơi cấp……………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch:………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp……………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………….

1. Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn:………………………………………………………………………………

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:

……………………………………………………………………………..

3. Thời hạn góp vốn:

……………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp:

………………………………………………………………………………

5. Cam kết của các bên:

………………………………………………………………………………

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:

…………………………………………………………………………………

2. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Sự cam đoan giữa các bên tham gia

Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Các cam đoan khác……………………

Bên B cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Các cam đoan khác…………………..

4. Điều khoản cuối cùng

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên

BÊN A                                                        BÊN B

mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

NHỮNG LƯU Ý BẠN CẦN BIẾT KHI SOẠN HỢP ĐỒNG GÓP VỐN MUA ĐẤT

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013 Khoản 3 Điểm a thì:

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

Từ đó cho thấy hợp đồng góp vốn mua đất thì bạn cần phải có công chức, chứng thực.

Đối với các loại tài sản khác không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực:

 • Chủ thể giao kết hợp đồng góp vốn có thể là cá nhân hoặc pháp nhân;
 • Mẫu hợp đồng góp vốn có thể hiểu giống như: Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh;
 • Chủ thể giao kết có thể hai bên hoặc nhiều bên (tức là số lượng chủ thể giao kết hợp đồng từ 2 trở lên).

Trên đây là mẫu hợp đồng góp vốn mua đất với nội dung được biên soạn theo những quy định cụ thể trong bộ luật đất đai. Cũng như một số lưu ý mà quý khách cần biết khi soạn mẫu văn bản này. Hi vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý khách.

Nguồn: gvlawyers.com.vn

Xem các tin khác:

0908.132.047